Услуги

1. Потстрижување
- Жени
- Мажи
2. Фенирање
3. Фенирање брановидно
4. Боење
5. Креативно боење
- Омбре
6. Боење (услуга)
7. Шатирање (фолија)
8. Обликување
9. ЛТО (минивал)
10. Невестински
11. Матурски
12. Свечени фризури
13. Медикал третмани
- масна бања
- термички третман
14. Шминка
15. Останати услуги
- миење

- преса
- масажа на глава
- прелив
- плетенка